Euskal jantzigintza - Euskal jantzigintzarako oihalak.

Euskal jantzigintza

Euskal jantzigintzarako oihalak.

Oihalak

insertINSERT INTO userday (id_bisita, ip, eguna, bisitak, pais, region, localidad, cp, denda, eu, ik, origen, mugikorra) VALUES (NULL, '34.228.42.25', '2019-03-25 19:03:58', 1, '', '', '', '', '162', '1', '0','','pc')